Deti a mládež

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30.4.2024

Hlavné mesto predstavilo finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. Dočasné riešenia v rámci týchto dvoch projektov vyvolali mnohé reakcie a sčasti aj oprávnenú kritiku. Konečná podoba stavebných riešení, ktoré vzišli práve zo skúseností a spätnej väzby obyvateliek a obyvateľov k dočasným riešeniam, prinesie skutočné zlepšenie kvality, obsluhy a hlavne bezpečia detí na týchto citlivých miestach.

Zvyšovanie bezpečnosti detí v uliciach Bratislavy je dlhodobo komunikovanou prioritou vedenia mesta, logicky preto začalo so zvyšovaním bezpečnosti detí práve v okolí škôl. Bratislava má viac ako 90 základných škôl. Od roku 2022 magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy zapojil už 11 z nich do programu Mesto pre deti, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí pri pohybe vo verejnom priestore. V prípade siedmich škôl už boli zrealizované aj konkrétne úpravy okolitého priestoru.

Spoločným menovateľom pri väčšine škôl sú komplikované až chaotické situácie, ktoré vznikajú pred školami na začiatku a konci vyučovania, kedy sa v malom priestore pohybuje veľký počet chodcov a vozidiel. Prvoradým cieľom pri všetkých úpravách je preto zvýšenie bezpečnosti detí. Či už ide o vyvýšené priechody, nové usporiadanie križovatky, alebo parkovania, samotné riešenia vždy závisia od konkrétnych podmienok a priestorového usporiadania pri každej škole. Ako vedľajší produkt môžu pri týchto riešeniach vznikať aj nové, malé verejné priestory.

Faktom však je, že ani tie najlepšie dopravné analýzy a simulácie nemusia so 100 % presnosťou predvídať výsledok zmeny v uliciach. Preto po vzore iných miest sa tieto zmeny robia najprv s dočasnými úpravami, napr. s farbou na asfalt alebo plastovými stĺpikmi. Tie do priestoru rýchlo prinesú podstatu zmeny, ale bez veľkých výdavkov. Až po preverení zmeny sa pristupuje k trvalému riešeniu. Zapojenie obyvateľov, rodičov a škôl je v tomto absolútne zásadné, pretože okolie škôl poznajú najlepšie. Na základe ich podnetov a potrieb sa tvorí návrh dočasného riešenia a následne, aj podľa ich skúseností s dočasnou zmenou, možno potom navrhnúť konečnú podobu stavebného riešenia.

V niektorých prípadoch sa želaný efekt dostaví hneď a finálne stavebné riešenie premení len s menšími úpravami pôvodný návrh do kvalitnejších materiálov a povrchov. V iných prípadoch treba pôvodne navrhované riešenie radikálnejšie upraviť. Práve Vazovova a Mudroňova sú príkladom oboch.

Jedným z hlavných cieľov úprav na Vazovovej bolo zmeniť geometriu a polohu križovatky s Mýtnou, kde sa pohybuje veľa detí cestou do školy a autá do tejto križovatky vchádzali veľkou rýchlosťou. Umiestnením jazdného pruhu do bezpečnejšej polohy, vytvorením nového priechodu pre chodcov a miest na krátke zastavenie, vznikol aj nový priestor vymaľovaný farbou na asfalte, ohraničený plastovými kuželmi. Treba zdôrazniť, že vznik tohto priestoru bol iba vedľajším produktom, a určite to nemal byť priestor na hranie, ako niektorí tvrdili. Pravdou však je, že vymaľovaná plocha pôsobila mätúco a mohla byť využitá efektívnejšie.

Vo finálnom stavebnom riešení zostáva veľkosť novej plochy aj nové usporiadanie križovatky takmer rovnaké, ako to bolo v dočasnom riešení. Využitie a charakter novej plochy sú však úplne iné. Kvalitné dláždené koridory pre peších oddelené od cesty zelenými pásmi a obrubníkmi, množstvo novej zelene a stromy tam, kde bol kedysi asfalt, stojany na bicykle, lavičky, úplne nový priechod tam, kde doteraz ľudia príliš často prebiehali cez cestu, a tiež miesto na krátke zastavenie áut. Úpravami na Vazovovej bolo vytvorených 10 miest na parkovanie alebo vykladanie. Toto možno považovať za win-win riešenie z pohľadu bezpečnosti aj obsluhy.

Pri ZŠ Mudroňova tiež vznikol nový priestor s asfaltovými farbami, cez ktorý sa deti mohli bezpečnejšie pohybovať, ako aj nové miesta na krátke zastavenie. Špecifická situácia okolo tejto školy a pravidlá pri vyzdvihovaní detí zo školy však ukázali, že miesta na vyzdvihnutie zďaleka nestačili a problémová obsluha vozidlami ako aj pohyb detí cez zložitú frekventovanú križovatku sa dostatočne nezlepšili. Preto aj na základe viacerých stretnutí so školou a rodičmi bola podoba celej zmeny výrazne upravená.

Priamo na Mudroňovej vznikne 6 parkovacích miest v úplne nových zálivoch na krátkodobé státie pre rodičov a ďalšie 4 parkovacie miesta v priestore pred hotelom. Spolu so 6 miestami na 20 minútové státie na Myjavskej tak bude v rámci úprav tohto priestoru vytvorených spolu 16 miest na krátke parkovanie. Pridal sa tiež rýchloobrátkový pás, kde môžu naraz zastaviť 4 autá, alebo školské autobusy, pre ktoré bolo nakladanie žiakov priamo na tranzitnej Mudroňovej komplikované.

Čo je však podstatné, výrazne sa tu zvyšuje bezpečnosť pohybu detí so štyrmi novými vyvýšenými priechodmi vo všetkých smeroch k škole, vrátane cez Mudroňovu. Čiže aj deti vystupujúce z MHD v smere z centra, plynule prejdú po chodníkoch a vyvýšených priechodoch až do školy na druhej strane frekventovanej cesty. Nové povrchy budú z kvalitnej bratislavskej dlažby a na mieste, kde býval asfalt, pribudne nová zeleň. Z pohľadu bezpečnosti a obsluhy teda ide opäť o win-win riešenie.

„Chápem, že dočasné riešenia, ktoré využívajú prvky ako je napríklad farba na asfalte, sú v našich končinách relatívne nové a stretávajú sa aj s nepochopením alebo posmechom. Naozaj však nejde o nejaký rozmar, je to vo svete overený a efektívny prístup k budúcej zmene. Prosím preto o istú mieru trpezlivosti, keď sa aj dočasné riešenia niekedy musia upravovať. Presne na to totiž slúžia. V konečnom dôsledku je mesto bezpečné pre deti rovnako bezpečné a príjemné aj pre nás,“ uviedol v tejto súvislosti primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

Zmeny začne mesto realizovať hneď so začiatkom letných prázdnin.

Zdieľať