Služba Komunikácia bez bariér spočíva v komunikácii mesta s občanmi so špecifickými potrebami v im zrozumiteľnej forme.

Od septembra 2021 má služba tieto podoby:

Online tlmočenie z a do slovenského posunkového jazyka

Poskytuje sa na vybraných pracoviskách prvého kontaktu mesta a mestských organizácií. Podporované pracoviská sú označené týmto symbolom:

Online prepis hovorenej reči na text (iba v slovenčine)

Poskytuje sa na vybraných infolinkách a pracoviskách prvého kontaktu mesta a mestských organizácií. Podporované infolinky na weboch mesta a konkrétne pracoviská sú označené týmto symbolom:

ikona online tlmocenie
IKONA - online prepis 3

Ich kompletný zoznam nájdete nižšie v časti Dokumenty.

Ich kompletný zoznam nájdete nižšie v časti Dokumenty.

Služba je dostupná počas pracovných dní v čase 8:00 - 16:00. Ak sú úradné hodiny príslušnej inštitúcie kratšie, služby sú poskytované len v skrátenom čase.

Presnú časovú dostupnosť nájdete v zozname kontaktných pracovísk a infoliniek:

Kto službu poskytuje?

Prepisy a tlmočenie pre mesto Bratislava zabezpečuje Centrum bezbariérovej komunikácie (CBK). Vykonávajú ich prepisovatelia a tlmočníci pre slovenský posunkový jazyk, t. j. nejde o automatizovaný prepis ani tlmočenie.

Pre koho je služba určená?

Služba sa poskytuje ľuďom:

  • so sluchovým alebo rečovým znevýhodnením,
  • seniorom,
  • zo zahraničia, ktorí uprednostňujú písomnú komunikáciu v slovenčine.

Čo budete na vybavenie služby potrebovať?

Pre využitie infolinky s online prepisom potrebujete mať počítač s internetovým pripojením a prístroj na telefonovanie (napr. telefón, smartfón alebo tablet so SIM kartou). Pre využitie služieb online prepisu a tlmočenia pri prepážke kontaktného pracoviska nepotrebujete žiadne vybavenie.

Služba je bezplatná.

Ako služba funguje?

  1. online prepis na infolinke - počas vášho telefonického rozhovoru s operátorom našej infolinky je hovorená reč prepisovaná na text. Text sa zobrazuje na obrazovke vášho zariadenia (napr. počítača, tabletu, smartfónu). Aplikácia umožňuje, aby ste otázku položili aj písomne. Aplikácia neumožňuje zavolať naspäť, v prípade prerušenia spojenia je preto potrebné zavolať opätovne.

  2. online prepis na kontaktnom pracovisku - počas vášho rozhovoru s naším úradníkom na príslušnom pracovisku je hovorená reč prepisovaná na text prostredníctvom aplikácie na tablete. Text sa zobrazuje na obrazovke tabletu. Tablet s aplikáciou prepisu vám bude sprístupnený pri prepážke pracoviska.

  3. online tlmočenie z a do posunkového jazyka na kontaktnom pracovisku - počas vášho rozhovoru s úradníkom, úradníčkou na príslušnom pracovisku je hovorená reč tlmočená z a do posunkového jazyka prostredníctvom video hovoru na tablete. Tablet s aplikáciou tlmočenia vám bude sprístupnený pri prepážke pracoviska.

Kontakt

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Dokumenty