Úradné a návštevné hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok
8:30 – 17:00
Utorok
8:30 – 16:00
Streda
8:30 – 16:00
Štvrtok
8:30 – 16:00
Piatok
8:30 – 15:00

Čo poskytujeme?

Kancelária služieb občanom

Pracovisko Kancelárie služieb občanom nájdete v budove Novej radnice na prízemí vľavo. Pracovisko je zabezpečené pre imobilných klientov – plošina, nájazdová rampa. Možnosť zabezpečiť online tlmočníka pre nepočujúcich občanov.

Adresa (budova Novej radnice)

Primaciálne námestie 501/1, 811 01 Bratislava

Fakturačná adresa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Infolinka Po-Pia 8:30 - 14:00

+421 904 099 004

Infolinka s online prepisom - všeobecné témy

ba-1.infolinky.textcom.cz/app

Infolinka s online prepisom - dane a poplatky

ba-2.infolinky.textcom.cz/app

Komplexné poradenstvo

 • Informácie o postupe podávania žiadostí a podnetov
 • Informácie o aktuálnom stave žiadostí a podnetov

Žiadosti a povolenia v oblasti

Doprava

 • Rozhodnutia o zabratí verejného priestranstva
 • Vjazd do zákazu vjazdu
 • Parkovanie v Mikrozóne
 • Vyhradené parkovanie
 • Viac informácií o doprave

Bývanie

 • Žiadosť o nájomný byt mesta
 • Žiadosť o bývanie v ubytovni

Životné prostredie

 • Žiadosť o malý zdroj znečistenia

Dane a poplatky

 • Základné poradenstvo
 • Podanie žiadosti
 • Úhrada miestnych daní a poplatkov

Bratislavské konto

V prípade, že máte problém s prihlásením do konta, vieme vám pomôcť s registráciou a vysvetliť fungovanie tejto inovatívnej služby mesta.

Osvedčovanie podpisov a listín

Na základe zákona č. 599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami a poverením primátora poskytujeme službu osvedčovania podpisov a listín vždy ako celú listinu. V zmysle tohto zákona neosvedčujeme listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine alebo sú cudzojazyčné, preukazy vydané v SR a zahraničí, listy vlastníctva a mapy.

Osvedčenie:

 • Podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 eurá
 • Osvedčenie listiny, odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu za každú aj začatú stranu
  • v slovenskom jazyku 2 eurá
  • v českom jazyku 3 eurá

Tešíme sa na Vašu návštevu a budeme radi, keď nás následne ohodnotíte v priestoroch Kancelárie služieb občanom. Spokojnosť občanov meriame a spravujeme prostredníctvom Staffino Experience Management Platform ↗︎.

Kontakt pre médiá

Oddelenie komunikácie a marketingu

Súvisiace články

 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac
 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac