Komunity

Výnimočné osobnosti Bratislavy si prevzali Cenu primátora za rok 2024

26.4.2024

Vo štvrtok 25. apríla sa v  Divadle P. O. Hviezdoslava konalo udeľovanie Ceny primátora Bratislavy 2024 určené pre ľudí, ktorí prejavili svoju všímavosť voči okoliu aj mestu a menia ho k lepšiemu. Tohtoročné ocenenie v podobe grafiky M. Cipára si odnieslo 7 osobností a jedna rodina. Cena im memoriam bola udelená ekológovi a ochranárovi a bývalému splnomocnencovi primátora pre zeleň a životné prostredie Andrejovi Kovarikovi. Cena primátora patrí medzi najvýznamnejšie mestské ocenenia.

Ako uviedol primátor Bratislavy M. Vallo: „Po príjemných zážitkoch z Bratislavských mestských dní minulý víkend je pre mňa dnes sviatkom stretnúť sa s osobnosťami nášho mesta, ktorým vďačíme za to, že naše mesto pozdvihujú a prinášajú doň viac lásky a všímavosti jedného voči druhému. Každý z ich príbehov je jedinečný, no spája ich všímavosť a láskavosť k svojmu okoliu - k prírode, ku kultúre, k slabším, ku komunitám, k hodnotám, ktoré je dôležité žiť. Každej jednej laureátke a každému laureátovi chcem vyjadriť rešpekt. Ste našou inšpiráciou. Ste príkladom toho, že jednotlivec môže mať skutočný vplyv na svet okolo seba, a že každý z nás má moc meniť veci k lepšiemu. Mám to privilégium a radosť, že môžem s takýmito ľuďmi pracovať, spolupracovať a že môžem takýchto ľudí aj oceniť. Nech je Bratislava miesto, kde spolu rastieme!“

Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojim poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a  zaslúžia si pozornosť a najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta. Organizátorom podujatia bola mestská organizácia BKIS.

Zoznam laureátok a laureátov Ceny primátora Bratislavy za rok 2024:

Egon Gál za osobný vklad k rozvoju židovskej komunity, jej tradícii a vzájomnému porozumeniu v našom meste.

Sandra Pazman Tordová za dlhoročné vedenie projektu Nota bene a pomoc ľuďom bez domova pri ich začleňovaní do normálneho života.

Milan Bubák za založenie Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza, v ktorom pracoval s mladými ľuďmi, a jeho hlásanie potreby spravodlivosti, pokoja a integrity.

Roman Pavle, vodič bratislavskej MHD, ktorý počas svojej služby zbadal na zábradlí Mosta Apollo sedieť mladé dievča, pohotovo odstavil autobus, prihovoril sa a zachránil tak ľudský život.

Andrej Kovarík (in memoriam) za neúnavný boj za zeleň, stromy a zdravé životné prostredie a presadenie významných zmien v prístupe samosprávy aj verejnosti k bratislavskej prírode.

Rodina Hoang za popularizáciu vietnamskej kuchyne a kulinárske zážitky, ktoré nám už 12 rokov ponúkajú v bistre na Miletičovej tržnici. Či máte na sebe oblek, montérky alebo plavky, privítajú vás s otvorenou náručou, širokým úsmevom a skvelým jedlom, ktoré varia s láskou.

Barbara Zavarská a Illah van Oijen za prínos k rozvoju komunít a susedstiev v Bratislave, osobitne za dlhoročnú organizáciu a spájanie ľudí na Dobrom trhu.

Zdieľať