Rozvoj mesta

Zmeny v turistickej doprave pred letnou sezónou

22.4.2024

Turizmus v Bratislave po pandémii opäť ožíva. Doterajšie údaje ukazujú, že sa v počte návštevníkov vraciame k číslam z rekordného roku 2019, v ktorom Bratislavu navštívilo cez 7-mil. turistov. Vysoká návštevnosť hlavného mesta prirodzene vytvára tlak aj na dopravné riešenia. V záujme zlepšenia dostupnosti Bratislavy pre turistov sme pred tohtoročnou sezónou pripravili viaceré zmeny týkajúce sa turistickej dopravy. Jednak sa nám podarilo rozšíriť počet zastávok pre turistické autobusy, ktoré sú v priamom dotyku s historickým centrom mesta. Zároveň sme prijali opatrenia, aby turistické autobusy neblokovali plynulosť mestskej hromadnej dopravy.

Prvá zásadná zmena súvisí so zastávkou Most SNP na nábreží. V tomto priestore často stáli turistické autobusy, ktoré blokovali vjazd vozidiel MHD na zastávku. S cieľom zlepšiť plynulosť MHD slúži po novom tento priestor výlučne na krátkodobý nástup/výstup turistov k výletným lodiam v prístave. Dopravcovia, ktorí zabezpečujú obsluhu výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy, môžu o povolenie na zastavenie na tejto zastávke požiadať prostredníctvom online formulára ↗︎.

Zároveň sme v záujme zlepšenia dostupnosti nášho hlavného mesta vytvorili pre turistické autobusy 5 nových zastávok na Suchom mýte a Hodžovom námestí. Zastávky na Suchom mýte sú vyznačené v oboch smeroch a spolu so zastávkou na Hodžovom námestí umožňujú turistickým autobusom zastaviť v dobrej dostupnosti od hotelov ako aj od historického centra mesta, a teda aj najnavštevovanejších turistických lokalít.

„Som veľmi rád, že sa podarili tieto riešenia. Je to výsledok intenzívnej spolupráce za posledný trištvrte rok, kedy sa veľmi zintenzívnila téma dopravy. Vďaka tomu, že sme od našich členov dostali dáta, ktoré hovoria o tom, kde je ten tlak na dopravné riešenia najvýraznejší, sa podarili práve tieto nové riešenia, ktoré sú pre nás veľmi dôležité,“ uviedol Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

„Suché mýto je ideálnym miestom pre pohodlný a bezpečný nástup a výstup turistov v dotyku s historickým centrom. Zároveň regulácia na nábreží aj v spojení s úpravami zrealizovanými v tomto priestore, ako napríklad vylúčenie cyklistov z dunajskej promenády a nová úprava priechodu pre chodcov medzi nábrežím a Starým Mestom, robí pohyb turistov v tomto priestore jednoduchším a bezpečnejším,“ doplnila námestníčka primátora hlavného mesta Tatiana Kratochvílová.

Viceprimátorka zároveň uviedla, že mesto chce na základe dát a vyhodnotenia prínosu z aktuálne zavedených opatrení pracovať aj na prípadných ďalších úpravách v súvislosti s turistickou dopravou. Pripomenula zároveň existujúce kapacity, ktoré zostávajú pre turistických dopravcov naďalej zachované, ako napríklad Malá scéna, Bratislavský hrad, Chatam Sófer, Slavín, či Fajnorovo nábrežie.

Prehľad všetkých zastávok pre turistické autobusy je dostupný na webe Bratislavy ↗︎.

Zdieľať