Nebytové priestory mesta na prenájom

Hlavné mesto má vo vlastníctve a v správe viac ako 200 priestorov po celom meste. Niektoré z nich je možné si prenajať, iné už svojich nájomcov majú a ďalšie ešte čakajú opravy, aby si svojich nájomcov jedného dňa našli. Aby v tom celom nebol chaos, Sekcia správy nehnuteľností sa pustila do pasportizácie všetkých priestorov a v spolupráci s kolegyňami a kolegami z Oddelenia dátových a priestorových analýz a Oddelenia inovácií vytvorila prehľadnú mapu, v ktorej nájdete každý mestský priestor aj s popisom, s orientačnou cenou nájmu, výmerou a ďalšími informáciami. Filter ceny, výmery prípadne aj filter účelu priestoru vám zjednodušia vyhľadávanie.

Vysvetlivky

 • Na prenájom

  Aktuálne na nájom týchto priestorov prebieha Obchodná verejná súťaž. Neváhajte sa prihlásiť! Po rozkliknutí na mape v popise priestorov nájdete fotografie, pôdorys a bližšie informácie. Ak máte o priestor záujem, alebo máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať, kontakt nájdete vždy priamo v popise pozemku.

 • Voľné

  Tieto priestory sú síce voľné, avšak zvyčajne ešte nie sú pripravené na nového nájomcu. Preto nie sú v aktuálnej ponuke „na prenájom“. Ak sa však pre ne objaví dopyt, mesto vie flexibilne zareagovať a po dôslednom zvážení priorizovať ich prípravu na budúcu Obchodnú verejnú súťaž. Preto, ak vás priestory zaujali, napíšte nám na [email protected]. Pri týchto priestoroch budú postupne pribúdať všetky doplňujúce informácie.

 • Obsadené

  Tieto priestory sú aktuálne prenajaté a teda ich v súčasnosti nie je možné prenajať. Pri každom takomto priestore uvádzame aj dobu aktuálneho nájmu.

 • Nie je k dispozícii

  Tieto priestory nie je možné v súčasnosti prenajať, nakoľko nie sú spôsobilé na užívanie z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu, prebiehajúcej rekonštrukcie alebo iných dôvodov.

Dôležitá je participácia

Sú prípady, keď účel vyplýva priamo zo samotnej dispozície priestoru, no nie je tomu vždy tak. Našou snahou je, aby využitie priestoru čo najlepšie reflektovalo a napĺňalo potreby ľudí z okolia. Kto sa pýta, ten vie - napríklad aj to, aké sú presne tieto potreby a predstavy. O tom je proces participácie, pri ktorom v skratke spolu so Sekciou mestských štúdií a participácie Metropolitného inštitútu Bratislavy komunikujeme s ľuďmi z okolia o tom, čo by na tomto mieste uvítali a čo zas nie.